Interaktion

Har du brug for inspiration til at skabe forandring og udvikling, så læs videre...

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash-1

Interaktion er et fællesskab af facilitatorer, vejledere og undervisere, der ser samtale og relationer, som den altoverskyggende drivkraft bag positive forandringsprocesseer, fremdrift og trivsel i verdenen. Om det foregår på en folkeskole, en videregående uddannelse eller i en organisation, har ingen betydning. Gennem relationer kan samtaler få særlig tyngde og kraft, der skaber positive forandringer og udvikling. Det kalder vi for dialogiske samtaler.

Ikke alle samtaler opnår tilpas tyngde og kraft til gøre dem dialogiske, for det er ikke ligegyldigt hvordan og hvad der samtales om. Dialogiske samtaler forandrer og udvikler elever, studerende og medarbejdere og når samtaler har fokus på udvikling og forandring, berører de tit værdier, holdninger og viden, der ikke så let rykkes- og flyttes ved. Der er ofte brug for nogen eller noget der kan skubbe på samtalen for at skabe det dialogiske.

Det kan være en facilitator, vejleder eller underviser der kan strukturere og guide deltagerne i samtalerne. På denne hjemmeside vil du blive præsenteret for tiltag, idéer, tanker, øvelser og værktøjer, der skaber gode betingelser for skabelsen af dialogiske samtaler. Du kan selv eksperimentere med din klasse, hold, team, afdeling eller organisation. Skulle du eller din organisation have brug for bistand til iværksættelse af dialogiske samtaler, bidrager vi gerne med gode råd og vejledning.

Faciliterende undervisning

Samskabende vejledning

samarbejde og teamudvikling

Organisatorisk forandring

Sprogudviklende pædagogik

Overskrift

Overskrift

Skriv her...

Følg os

Du kan følge os på sociale medier.