interaktion.dk

Bliv klogere på facilitering, processer og praksislæring

Notes

  • Hvem Er Vi?

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash-1

På interaktion.dk vil du blive introduceret til idéer, tanker, øvelser og metoder, der burde være en fast del af den undervisning der udbydes på landets folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, men desværre IKKE bliver det.

Interaktion betyder, at 2 eller flere personer påvirker hinanden, gennem ytringer og handlinger. Overføres dette til undervisning, betyder dette at personer skal gøre noget sammen og tale sammen, for at udvikle sig og lære.

Rollen som underviser, der agerer som ekspert på sit fagområde overfor sine elever, kursister eller studerende, er på interaktion.dk afløst af en rolle som facilitator. Facilitatoren fungerer som en medspiller der i processer med elever, kursister eller studerende, indtager en rolle som nysgerrig og spørgende dialogpartner. Det gælder ikke om at give svar, men at lede elever, kursister eller studerende frem til svar.

Hvordan dette struktureres og organiseres, vil du få en masse inspiration til, på interaktion.dk.

God fornøjelse

Facilitatoren

  • Hvilken rolle bør man indtage og hvorledes agerer man som facilitator?

Processer

  • Hvordan kan processer bliver levendegjort gennem øvelser og praksis?

Stor Skala Facilitering

  • Hvordan faciliteres processer med 80 - 100 personer?

Litteratur & Udgivelser

  • Hvilken litteratur inspirerer os & hvorledes
    bidrager vi til udgivelser?

Det Teoretiske Ståsted

  • Hvordan anskuer vi læring og udvikling?